“Door de module Intake Management is inkoop aan de voorkant betrokken”

Gemeente Montferland, Frank Cent

Modules: Tender Management, Intake Management

Lees meer

Gemeente Montferland, Frank Cent

“Door de module Intake Management is inkoop aan de voorkant betrokken”

Lees meer

Gemeente Voorschoten en Wassenaar - Doron Speelman, Maurice van Melis

‘Intake Management maakt aanbesteden toegankelijker’

Lees meer

SURF - Arthur Verkaik, Koos Kruithof, Andres Steijaert

'Mercell ondersteunt ons bij het verder ontwikkelen van inkoop'

Lees meer

Waterschap Vallei en Veluwe - Iris Langes, Elze Jonker, Menno van Dam

Nieuwe inzichten dankzij een API die spend en contractmanagement bij elkaar brengt

Lees meer

Universiteit van Amsterdam | Hogeschool van Amsterdam - Luke Mackaay en Michiel Zeldenthuis

Inkoopsoftware in het onderwijs bij UvA/HvA: meer dan enkel aanbesteden

Lees meer

Gemeente Rotterdam - Huub van Putte en Richard Brabers

Digitale tools telkens weer digitaler gebruiken

Lees meer

Directoraat-Generaal Informatica (DIGIT) - Europese Commissie

Doorlooptijden van aanbestedingen met 80% verkort door een dynamisch aankoopsysteem

Lees meer

Gemeente Rijswijk - Arjan Storm en Erna Mangkoedidjojo

Pragmatisch en snel implementeren, zelfs tijdens een pandemie

Lees meer

Rijkswaterstaat - Tim Kievit

Met een DAS en multidisciplinaire teams werken aan waterkeringsveiligheid

Lees meer

Enexis - Kristel van Heumen

Enexis: beter inzicht door efficiënt contractmanagement en certificaatbeheer

Lees meer

Gemeente Roosendaal - Frank de Haan

Hoe de Gemeente Roosendaal schaarse vergunning eerlijk in de markt zette

Lees meer

Gemeente Hollands Kroon - Team Inkoop

Automatisering via een innovatief Dynamisch aankoopsysteem

Lees meer

KVK – Wouter Schipperheijn

Het volledige procurement-to-pay proces gedigitaliseerd

Lees meer

Evides - Dirk Mathijssen

Kwalificeren van leveranciers: controle aan de poort bij Evides

Lees meer

Brabant Water - Olaf de Poorter

Met digitaal contractmanagement verschuift het beheer naar de interne organisatie

Lees meer

Gemeente Roosendaal - Orm Rijsdijk

Kwaliteitsmonitoring in de jeugdzorg

Lees meer

Gemeente Stichtse Vecht - Richard Neijndorff

Hoe een innovatieve gemeente de interne organisatie en het MKB optimaal bereikt

Lees meer

Werkorganisatie Duivenvoorde - Maurice van Melis en Doron Speelman

Hoe WODV haar aanbestedingsproces in recordtijd digitaliseerde

Lees meer

Twence - Erik Meutstege

Een beter gesprek met de leverancier

Lees meer

Wetterskip Fryslân - Team Inkoop

Geautomatiseerde gunningscommunicatie via Mercell, Sharepoint en iWriter

Lees meer

Het CAK - Edwin Konings en Rick Delmeer

Hoe een publieke dienstverlener haar inkoopbeleid borgt

Lees meer

Waterbedrijf Groningen - Remco van Kan

Past Performance in de praktijk met Waterbedrijf Groningen

Lees meer