Slimme inkoopsoftware voor aanbestedende diensten

De inkoopsoftware van Negometrix brengt het inkoopproces van aanbesteden, contractbeheer en leveranciersmanagement efficiënt bij elkaar in flexibele workflows. Negometrix faciliteert alle stappen van initiatie tot en met de aanbesteding en het contract. Volledig digitaal.

Waarom Negometrix?

Ongeacht welke modules u afneemt, van inkoop tot contracten, biedt Negometrix de volgende voordelen voor uw aanbestedingen, contracten en leveranciers:

Grote mate van flexibiliteit

Grote mate van flexibiliteit

Richt inkoopsoftware in op basis van organisatiebeleid en eigen inkoopprocessen. Stel drempels en categorieën in en koppel de juiste workflow.

Koppel met bestaande systemen

Koppel met bestaande systemen

Koppel eenvoudig met uw bestaande systemen. Inkoopdossiers en contracten worden eenvoudig lokaal weggeschreven en nieuwe leveranciers automatisch aangemaakt in uw administratie.

Krachtige managementinformatie

Krachtige managementinformatie

Beheer en visualiseer eenvoudig data uit inkoop, contracten en leveranciers. Optimaliseer inkoopprocessen op basis van feiten en historie.

Modules

Activeer de modules die bij uw organisatie passen en doorloop het volledige inkoopproces en traject voor alle aanbestedingen volledig digitaal. Optimaliseer uw inkoop, manage contracten en meet de prestaties van uw leveranciers..

Aanbesteden voor experts

Aanbesteden voor experts

Voor de inkoopprofessional die digitale aanbestedingen geheel naar eigen inzichten wil inrichten met uitgebreide mogelijkheden. E-aanbestedingssoftware toegerust op alle aanbestedingsprocedures, ontvang offertes digitaal en gestructureerd. Vergelijk en selecteer de beste software en leg alles vast in een digitaal dossier. Dit is aanbestedingssoftware voor experts.

Eenvoudig en laagdrempelig e-aanbesteden kan uiteraard ook.

Waarom:

 • Efficiënter: flinke tijdswinst op doorlooptijden dankzij gestructureerde data.
 • Complete projectomgeving per digitale aanbesteding.
 • 8 geïntegreerde gunningsformules, direct inzicht in de beste offerte.
 • Snel inzicht in volledigheid van offertes en automatische offertebeoordelingen.
 • Integratie met TenderNed en TED, beheer alle publicaties vanuit één omgeving.
 • Borging van inkoopbeleid en wetgeving via de Inkoopbeleid module en sjablonen.
 • Reduceer de kans op fouten dankzij goedkeuringsworklow en centraal sjablonenbeheer.
 • Automatische dossiervorming bij iedere digitale aanbesteding.
 • Een vriendelijke omgeving voor aanbieders.
Dynamisch Aankoopsysteem

Dynamisch Aankoopsysteem

Met de Dynamisch aankoopsysteem-module selecteert en beheert u grote aantallen leveranciers. Stel selectiecriteria op en categoriseer uw leveranciers. Nieuwe leveranciers melden zich doorlopend aan en worden in een overzichtelijk dashboard goed- of afgekeurd. Specifieke uitvragen worden daarna eenvoudig uitgezet onder geselecteerde aanbieders op basis van de gewenste categorie.

Waarom:

 • Met met Dynamisch Aankoopsysteem telkens toegang tot de beste leveranciers.
 • Beheer zelf categorieën en orden uw leveranciers.
 • Start nadere uitvragen op basis van de gewenste categorie en geselecteerde leveranciers.
 • Automatische onderbouwing en berichtgeving van gunning en afwijzing.
 • Inzetbaar voor zowel inhuur als leveringen en diensten.
 • Bouw een dossier op van selectie tot gunning.

Lees hier hoe de gemeente Utrecht met het DAS marktwerking creëert. 

Decentraal Inkoopformulier

Decentraal Inkoopformulier

Met het decentraal inkoopformulier slaat u de brug naar uw interne klanten en maakt u decentrale inkoopbehoeften inzichtelijk. Inkoopaanvragen worden eenvoudig ingevuld in een slim, digitaal formulier dat enkel de relevante vragen stelt. Ingevulde formulieren worden overzichtelijk weergegeven in het dashboard. Integreer de module met Negometrix en start vanuit binnengekomen formulier nieuwe aanbestedingen of inkooptrajecten en beheers de volledige keten van behoefte tot contract.

Waarom:

 • Houd grip en zicht op inkoopbehoeften in de gehele organisatie zodra ze ontstaan.
 • Een laagdrempelig en gebruiksvriendelijk, slim formulier voor “niet-inkopers”.
 • Het formulier is volledig op maat in te richten conform eigen beleid en organisatiebehoeftes.
 • Budgethouders ontvangen automatisch het ingevulde formulier ter goedkeuring per mail.
 • De inkoopadviseur wordt genotificeerd over de beoogde inkoop en kan de behoeftesteller van het juiste advies voorzien.
 • Een integratie met de Aanbestedingsmodule maakt de gehele keten van aanvraag tot gunning inzichtelijk.

Lees hier hoe het CAK dankzij het inkoopformulier haar eigen inkoopbeleid borgt en de verantwoording aan het ministerie structureert.

Contractmanagement

Contractmanagement

Met de Negometrix contractmanagement software houdt u grip op overeenkomsten en stelt u deze online beschikbaar aan de juiste stakeholders. Richt de module geheel flexibel in conform processen en structuur binnen uw organisatie.

Waarom:

 • Centraal opgeslagen, autoriseer eenvoudig de juiste stakeholders.
 • Persoonlijke taken en herinneringen.
 • Autorisaties verlenen met rechten en rollen.
 • Koppelbaar met eigen DMS.
 • In combinatie met de aanbestedingsmodule al uw inkoop- en contractinformatie in één systeem.
 • Eenvoudig uit te breiden met prestatiemetingen en leveranciersmanagement.

Enkele van onze klanten

Negometrix proberen?

Ik ben een:


Laat hier uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op.

Uw naam *
E-mail*
Telefoonnummer*
Hoe kunnen we u helpen?

Negometrix is gratis voor inschrijvers. Bezoek voor registratie en ondersteuning support:

Registreren en ondersteuning