Woningcorporaties

Woningcorporaties ontwikkelen zich steeds meer tot professioneel opdrachtgever middels het hanteren van een uniform en transparant contract- en aanbestedingsbeleid.
Negometrix biedt de instrumenten om hier invulling aan te geven, toegesneden op de volwassenheid van de organisatie.

Waarom Negometrix?

Ongeacht welke modules u afneemt biedt Negometrix de volgende voordelen:

Flexibel

Flexibel

In te richten op basis van corporatie specifiek beleid en werkprocessen. Stel eigen drempels en categorieën in en koppel de juiste workflow.

Koppelen

Koppelen

Negometrix wordt eenvoudig gekoppeld aan bestaande systemen. Dossiers worden zo eenvoudig lokaal weggeschreven, nieuwe leveranciers automatisch aangemaakt in uw backoffice systeem.

Management informatie

Management informatie

Beheer en visualiseer eenvoudig data uit verschillende modules. Leg verbanden en optimaliseer processen op basis van feiten.

Modules

Activeer modules die uw organisatie passen en stel zo uw toolbox samen en richt deze in volgens uw eigen werkprocessen.

Inkopen en aanbesteden

Inkopen en aanbesteden

Eenvoudig en laagdrempelig inkopen en aanbesteden, conform beleid en richtlijnen binnen uw woningcorporatie.

Waarom:

 • Professioneel opdrachtgeverschap
 • Transparant en doelmatig
 • Optimale prijs/kwaliteit verhouding
 • Automatische dossiervorming en logging
 • Efficiënt
 • Borgen non-discriminatie en objectiviteit door kluisfunctionaliteit
 • Uitmuntende service voor inkoper en leverancier
Contractmanagement

Contractmanagement

Stel overeenkomsten online beschikbaar aan de juiste stakeholders. Geheel flexibel in te richten conform processen en structuur binnen uw woningcorporatie.

Waarom:

 • Centraal opgeslagen, autoriseer eenvoudig de juiste stakeholders
 • Persoonlijke taken en herinneringen
 • Autorisaties verlenen met rechten en rollen
 • Koppelbaar met eigen DMS
 • In combinatie met de inkoopmodule al uw inkoop- en contractinformatie in één systeem
 • Eenvoudig uit te breiden met prestatiemetingen en leveranciersmanagement
Leveranciersmanagement

Leveranciersmanagement

Organiseer met leveranciersmanagement uw leveranciersbestand en maak risico’s beheersbaar. Focus op de dingen die aandacht vragen terwijl SRM het zware werk doet om alle feiten op een rij te houden.

Waarom:

 • Inzicht in compliancy van leveranciers
 • Effectief beheer van certificaten
 • Verbeterd inzicht in prestaties
 • Groepscommunicatie en taak management
 • Koppelbaar met de inkoop en aanbestedingsmodule
 • Koppelbaar met de contractmanagementmodule
Decentraal Inkoopformulier

Decentraal Inkoopformulier

Sla de brug naar uw collega’s buiten de afdeling en maak decentrale inkoopbehoeften inzichtelijk. Inkoopaanvragen worden eenvoudig ingevuld waarbij het slimme formulier enkel de relevante vragen stelt en risico’s vroegtijdig in kaart brengt. Ingevulde formulieren worden overzichtelijk weergegeven in het dashboard.

Waarom:

 • Laagdrempelig en gebruiksvriendelijk voor “niet inkopers”
 • Volledig op maat in te richten conform beleid
 • Budgethouders en andere relevante stakeholders ontvangen automatisch het ingevulde formulier ter goedkeuring
 • De inkoopadviseur wordt genotificeerd over de beoogde inkoop en kan de collega van het juiste advies voorzien
 • Activeer ook de inkoopmodule en maak zo de gehele keten van aanvraag tot gunning inzichtelijk
 • Houd grip en zicht op inkoopbehoeften zodra ze ontstaan

Alle mogelijkheden

https://www.negometrix.com/wp-content/uploads/Supplier-evaluations-Module-icon.svg
Leveranciersbeoordelingen

Stroomlijn het proces van leveranciersbeoordelingen net zo eenvoudig als e-mail, alleen slimmer

https://www.negometrix.com/wp-content/uploads/Aanbesteden.svg
Inkopen en aanbesteden

Conform beleid en richtlijnen binnen uw woningcorporatie

https://www.negometrix.com/wp-content/uploads/Contractbeheer-2.svg
Contractmanagement

Houd grip op overeenkomsten

https://www.negometrix.com/wp-content/uploads/Supplier-Relationship-Management-Module-icon.svg
Leveranciersmanagement

Organiseer uw leveranciersbestand en maak risico's beheersbaar

https://www.negometrix.com/wp-content/uploads/TSF-1.svg
Decentraal Inkoopformulier

Sla de brug naar uw collega's buiten de afdeling

https://www.negometrix.com/wp-content/uploads/E-auctions-Module-icon.svg
E-veilingen

Optimale marktwerking in een eerlijk en transparant proces

Onze klanten

Negometrix proberen?

Ik ben:


Uw naam *
E-mail*
Telefoonnummer*
Opmerking

Negometrix is gratis voor leveranciers. Bezoek voor registratie en ondersteuning onze support:

Registreren en ondersteuning