Randvoorwaarden en technische specificaties voor het gebruik van het Negometrix Platform

Het Negometrix Platform is een SaaS e-tendering applicatie die beschikbaar gesteld wordt via de meest gangbare internet browsers. Kenmerkend voor SaaS applicaties is dat de randvoorwaarden om deze succesvol te gebruiken tot het minimum beperkt kunnen worden. In dit document worden de randvoorwaarden uiteengezet. Daarnaast worden de belangrijkste technische specificaties van de applicatie uiteengezet. Hoe wordt er bijvoorbeeld om gegaan met back-ups en waar wordt het Negometrix Platform feitelijk gehost.

Functionele specificaties e-tendering applicatie

Met een Negometrix Leadbuyer licentie krijgt de gebruiker een profiel met de mogelijkheid om inkooptrajecten te doorlopen. Tevens kunnen er binnen dit profiel collega’s worden toegevoegd zodat zij kunnen participeren in de tenders/inkooptrajecten van een inkopende organisatie. Deze collega profielen beschikken echter niet over manager- of administratierechten.

De e-tendering applicatie beschikt over automatische beslisintelligentie; hiermee kunnen ontvangen aanbiedingen geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd beoordeeld worden (afhankelijk van de evaluatiebehoefte). Standaard kan er gebruik worden gemaakt van een zogenaamde ‘template’ functionaliteit. Van alle tenders/inkooptrajecten kunnen templates worden gemaakt die worden hergebruikt in toekomstige projecten. De templates kunnen bovendien worden gedeeld met andere gebruikers van het Negometrix Platform; zowel met collega’s als met gebruikers in een andere organisatie. Templates bieden de mogelijkheid om eenvoudig en snel nieuwe tenders/inkooptrajecten te initiëren.

Met het Negometrix Platform werkt u in een veilige online werkomgeving. Negometrix is ISO9001 en ISO27001 gecertificeerd waarmee we voldoen aan de hoogste veiligheidsstandaarden. Voor meer informatie, zie het hoofdstuk “Informatiebeveiliging” en Certificeringen”.

Benodigde infrastructuur gebruikers

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de e-tendering applicatie dient de infrastructuur aan de gebruikerszijde te voldoen aan enkele randvoorwaarden. Beschikbare bandbreedte, type internet browser en het juiste operating system zijn hiervoor de belangrijkste parameters.

Ondersteunde operating systems zijn de meest recente versies van Microsoft Windows en Apple MacOS. De ondersteunde internet browsers zijn IE8 of hoger, Chrome 35.0 of hoger Firefox 29.0 of hoger en Safari 6.0 of hoger.

Kenmerkend voor een SaaS applicatie is dat er data over en weer verzonden wordt tussen de platform gebruiker en de applicatie die gehost wordt in een datacenter. Voor de ideale gebruikerservaring dient de gebruikte internet verbinding over voldoende capaciteit te beschikken. Afgegeven performance richtlijnen kunnen worden behaald indien er in ieder geval 10 Mbit bandbreedte beschikbaar is per gebruiker.

Om er zeker van te zijn dat (‘service’) berichten vanuit het platform niet gekenmerkt worden als spam door spamfilters is het raadzaam het domein negometrix.com toe te voegen als vertrouwelijk.

Negometrix servicedesk

De servicedesk van Negometrix fungeert als contactpunt tussen de gebruikers en Negometrix. Deze is op werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 18.00 uur (AMS-time) en verzorgt de technische ondersteuning voor de opdrachtgevers alsmede voor haar aanbieders.

Beschikbaarheid en performance richtlijnen

Voor het Negometrix Platform geldt een beschikbaarheidsgarantie van 99%. In het weekend geldt er een gegarandeerde beschikbaarheid van 99% met uitzondering van geplande onderhoudsmomenten. Gepland onderhoudt vindt plaats op momenten dat er zo min mogelijk gebruikers actief zijn en wordt van tevoren gecommuniceerd op Negometrix Platform.

De laadsnelheid van een pagina is afhankelijk van de hoeveelheid informatie en de tijdsintervallen waarop deze informatie geüpdatet wordt of kan worden door de gebruikers. Derhalve gelden er verschillende performance maatstaven voor de verschillende pagina’s.

Een ‘standaard pagina’ dient doorgaans te laden binnen 1 tot 3 seconden. Voor de zwaardere pagina’s, dat zijn pagina’s met veel ‘links’ naar documenten of ‘links’ naar andere plaatsen in het Negometrix Platform, geldt een laadtijd van maximaal 5 seconden.

Om de behaalde performance inzichtelijk en meetbaar te maken is er aan iedere pagina een zogenaamde performance monitor toegevoegd. Deze performance monitor duidt de behaalde performance in milliseconden.

Informatiebeveiliging en certificeringen

Informatiebeveiliging heeft de hoogste prioriteit en vormt de basis voor de vertrouwensrelatie tussen het Negometrix Platform en haar gebruikers. Diverse doorlopende initiatieven vormen de basis voor de informatiebeveiliging. Zo wordt alle dataverkeer tussen de gebruiker en het platform encrypt via een beveiligde SSL verbinding.

Tevens is het platform beschermd met DDoS (Distributed denial-of-service) protection, zijn er diverse IDS (Intrusion Detection System) en IPS (Intrusion Prevention System) systemen actief en draait er een real-time WAF (Web Application Firewall) mee om onder andere SQL injections, XSS JavaScript injections en overige real-time POST actions af te wenden.

In het kader van preventie wordt het Negometrix Platform jaarlijks onderworpen aan meerdere penetratie testen door onze security partner Madison Gurkha.

Hosting tender applicatie

Het Negometrix tender platform wordt gehost bij de firma Rackspace in het LON3 datacenter. (http://www.rackspace.com.)

Rackspace biedt een hoogstaande infrastructuur welke voldoet aan de laatste standaarden. Negometrix heeft bewust ervoor gekozen de hosting uit te besteden in de overtuiging dat een specialist op dit gebied altijd de beste omgeving biedt conform de laatste standaarden. Rackspace heeft twee datacenters welke geheel redundant zijn uitgevoerd op gebied van connectivity, energie, en klimaatbeheersing om zo ieder mogelijk risico op downtime te vermijden. Tevens zijn de datacenters 24/7 bemand door hoogwaardig getraind personeel. Door het voortdurend meten van de belasting van onze servers kunnen we tijdig ingrijpen en opschalen om zo altijd aan de gevraagde behoefte te voldoen. Het Rackspace datacenter beschikt over alle beveiligingscertificaten zoals ISO 27001.

Back-up procedure

Rackspace maakt een volledige back-up van alle data op het Negometrix Platform op 2 verschillende servers, gevestigd in aparte locaties. Het Rackspace datacenter zorgt tevens voor een back-up voor internetverbinding routes door verschillende landen. We hebben een systeem, gebaseerd op Microsoft Data Protection Manager, om alle data op de servers waarop het Negometrix Platform draait te beschermen. Het systeem draait op virtuele machines en de Data Protection Manager (DPM) maakt exacte kopieën van alle virtuele machines. Het netwerk is beveiligd en gescheiden tussen publieke (Internet-facing) en private (intra-server communicatie) poorten en een firewall is ingeschakeld en geconfigureerd op de servers voor het ondersteunen van het systeem. Alle componenten van het Negometrix platform worden bewaakt door middel van een systeem op basis van het Microsoft System Center Operations Manager. Het systeem controleert elk onderdeel (hardware, web services, status van de websites, status van de Databases, belasting van het systeem, enz.). In het geval van een storing / defect of een waarschuwing voor een aandoening die kan leiden tot een meer ernstig probleem of een defect in het systeem wordt een melding verzonden aan ons technische support team.

Exit-plan

De opdrachtgever is en blijft tijdens het gebruik van de software eigenaar van alle door haar ingevoerde data. Het staat de opdrachtgever te allen tijde vrij om de door de opdrachtgever ingevoerde informatie te archiveren, te exporteren of te verwijderen van het Negometrix Platform.