Over Negometrix

Negometrix gelooft in een open economie.

Onze missie

Waarde creëren door vraag en aanbod op slimme wijze, gestructureerd bijeen te brengen, waardoor doeltreffende overeenkomsten en relaties tot stand komen.

Onze visie

Negometrix gelooft in een open economie, waarin een dynamisch transformatie- en innovatieproces leidt tot waarde creatie voor alle betrokkenen.

Een open economie functioneert door innovatie, vertrouwen en rentabiliteit. Dan kunnen zowel organisaties als de maatschappij profiteren. Hiervoor is het nodig dat vraag en aanbod elkaar op een transparant, onafhankelijk en kennisrijk platform kunnen treffen.

Negometrix is dát platform

Negometrix zet haar kennis en innovatief vermogen in om inkopers zowel strategisch als operationeel optimaal te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun waardeketen in termen van kwaliteit, kosteneffectiviteit en continuïteit.

"Waarde creëren door vraag en aanbod op slimme wijze, gestructureerd bijeen te brengen, waardoor doeltreffende overeenkomsten en relaties tot stand komen."