Spend management

Spend management

Met Negometrix Spend Management heb je meer grip op inkoopstromen en duidelijk inzicht in de spend binnen je organisatie.

 • actuele spend management informatie in heldere overzichten
 • inkoop informatie over inkooppakketten, inkoopvolumes en leveranciers
 • tijdige signalering of een inkooppakket drempelwaardes overschrijdt
 • inzicht in hoeveel leveranciers daadwerkelijk bijdragen aan de spend per inkooppakket
 • grip op duurzaamheid en geografische verdeling van inkopen
 • analyseer trends door vergelijking van data uit voorafgaande perioden

Vraag een demo aan Download de brochure

Geen Excel lijstjes meer...
Sturen

Sturen

Krijg meer inzicht en maak gebruik van schaalvoordelen voor een hoger inkoopresultaat met lagere administratieve lasten.

Plannen

Plannen

Ga vanuit concrete feiten in gesprek met jouw interne klant, managementteam en leveranciers over inkoopactieplannen.

Meten

Meten

Meet en beoordeel jouw inkoopresultaten aan de hand van historische en actuele informatie. Analyseer trends.

Maak in 90 seconden kennis met Spend Management:

Voor wie is Spend management?


 

Inkoopadviseur

 • Meet en beoordeel jouw inkoopresultaten aan de hand van historische en actuele spend managementinformatie.
 • Ga vanuit concrete feiten met jouw managementteam in gesprek over capaciteitsplanning en in te zetten professionaliseringsslagen.
 • Ondersteun jouw inkoopteam met cijfers bij het vaststellen van prioriteiten en behalen van doelstellingen.

Inkoopadviseur


 

Inkoopcoördinator

 • Stel de juiste prioriteiten in jouw inkoopactieplan en leg je keuzes voor aan je leidinggevende op basis van concrete feiten.
 • Word een professionelere gesprekspartner voor leveranciers en interne klanten.
 • Lever actuele informatie op over inkooppakketten, inkoopvolumes en leveranciers op het moment dat een budgethouder of andere stakeholder daar om vraagt.

Inkoopcoordinator


 

Categoriemanager

 • Analyseer trends door vergelijking van actuele spenddata met voorafgaande perioden.
 • Krijg inzicht in wie jouw belangrijkste interne klanten zijn en wat hun inkoopvolume is bij welke leveranciers.
 • Ken de mate van duurzaamheid en geografische verdeling van de inkopen in jouw categorie.

Inkoopcoordinator


 

Budgethouder

 • Weet waar je jouw budget aan besteedt en onderbouw jouw wensen met cijfers bij een nieuwe budgetronde.
 • Houd grip op actuele uitgaven en maak gebruik van de schaalvoordelen van bestaande contracten binnen jouw organisatie.
 • Vergroot doelmatigheid en efficiency bij samenwerking met externe partijen.

Inkoopcoordinator 


Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Vraag een demo aan

Download de brochure