Dynamisch Aankoopsysteem

Dynamisch Aankoopsysteem

Met de Dynamisch aankoopsysteem-module selecteert en beheert u grote aantallen leveranciers. Stel selectiecriteria op en categoriseer uw leveranciers. Nieuwe leveranciers melden zich doorlopend aan en worden in een overzichtelijk dashboard goed- of afgekeurd. Specifieke uitvragen worden daarna eenvoudig uitgezet onder geselecteerde aanbieders op basis van de gewenste categorie.

Waarom:

  • Met met Dynamisch Aankoopsysteem telkens toegang tot de beste leveranciers.
  • Beheer zelf categorieën en orden uw leveranciers.
  • Start nadere uitvragen op basis van de gewenste categorie en geselecteerde leveranciers.
  • Automatische onderbouwing en berichtgeving van gunning en afwijzing.
  • Inzetbaar voor zowel inhuur als leveringen en diensten.
  • Bouw een dossier op van selectie tot gunning.

Lees hier hoe de gemeente Utrecht met het DAS marktwerking creëert.