Privacybeleid

In dit Privacybeleid informeert Mercell Nederland B.V. (hierna Mercell) u over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen de Mercell software oplossingen, websites en release notes.

Het Negometrix Privacybeleid is eveneens van toepassing op Commerce-hub BV dat in 2017 is overgenomen door Negometrix BV.

Uw privacy is voor ons belangrijk. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn ingevoerd. De manier waarop we dat doen is vastgelegd in het Mercell Nederland B.V. ISMS (Information Security Management System), dit Privacybeleid en in onze Verwerkersovereenkomst (onderaan deze pagina te vinden).

Deze privacyverklaring is opgedeeld in een algemeen deel, een deel voor de Gebruikers van de software oplossingen van Mercell Nederland B.V., een deel voor het gebruik van de websites van Mercell Nederland B.V. en een deel voor de release notes (digitale nieuwsbrief).

Mercell Nederland B.V. B.V. is gevestigd te Utrecht aan de Rijnzathe 32 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 30148169.

Algemeen

Mercell Nederland B.V. levert software (SaaS) oplossingen ter ondersteuning van inkoop- en contractmanagement processen, toepasbaar in alle markten. Voor het leveren van onze producten en bijbehorende diensten aan zakelijke Gebruikers verwerken wij persoonsgegevens. Tevens maken we gebruik van enkele sub-verwerkers voor met name de hosting van gegevens (zie verderop). Wij verkopen of verstrekken uw gegevens nooit aan derde partijen. We zullen uw gegevens alleen delen:

 1. Op uw verzoek of;
 2. in het geval Mercell Nederland B.V. hierom wordt verzocht door een rechtbank.

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt altijd op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679, hierna AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt. In deze Privacyverklaring wordt in meer detail uiteengezet hoe Mercell Nederland B.V. met dergelijke gegevens omgaat.

Mercell Nederland B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van Gebruikers.

Deze Privacyverklaring geldt per 25 mei 2018 en vervangt eerdere verklaringen van Mercell Nederland B.V..

De software oplossingen van Mercell Nederland B.V.

Dit onderdeel beschrijft de gegevensverwerkingen binnen de software oplossingen van Mercell Nederland B.V.:

Verwerking Persoonsgegevens Gebruikers

Mercell Nederland B.V. verwerkt (persoons)gegevens van zakelijke Gebruikers (organisaties met inkopers, collega’s van inkopers, adviesbureaus’s met adviseurs, leveranciers met aanbieders etc.). Klanten van Mercell Nederland B.V. krijgen een gebruiksrecht/licentie op een software oplossing en daarmee meer functionaliteit. Het type, categorie en soort persoonsgegevens dat verwerkt wordt is voor alle Gebruikers gelijk.
Om Gebruikers in staat te stellen in contact te komen met elkaar hebben zij bepaalde gegevens nodig. In dit kader verwerkt Mercell Nederland B.V. de volgende gegevens:

 • Aanhef;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • (zakelijke) adres gegevens;
 • LinkedIn profiel (niet verplicht);
 • Foto (niet verplicht).

Tijdens het gebruik van de software oplossingen worden bepaalde technische gegevens bijgehouden. Het gaat hier om gegevens die vereist zijn voor een goede werking van de software van Mercell Nederland B.V.. Afhankelijk van de activiteit die u met de software verricht, verwerkt Mercell Nederland B.V. in dit kader de volgende gegevens:

 • IP-adres;
 • Loginnaam;
 • Tijdstip van handelingen in de software.

Mercell Nederland B.V. verwerkt persoonsgegevens van haar Gebruikers en is voor die gegevensverwerkingen Verwerker in de zin van de AVG. Dat betekent dat Mercell Nederland B.V. in opdracht en op instructie van Organisaties de persoonsgegevens van Gebruikers verwerkt. De Organisaties waartoe de Gebruikers van Mercell Nederland B.V. behoren dienen dan ook te worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen, in de zin van de AVG.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

Verzoeken om inzage, correctie of verwijdering kunnen ingediend worden door de Verwerkersverantwoordelijke. Individuele personen (Betrokkenen) kunnen een verzoek om verwijdering aanvragen bij de vertegenwoordiger van de Verwerkersverantwoordelijke die het verzoek bij Mercell Nederland B.V. kan indienen.
NB: In bepaalde gevallen zal bij het verzoek tot verwijderen rekening moeten worden gehouden met archiveringsgrondslagen.

De commerciële Website van Mercell Nederland B.V.

Dit onderdeel beschrijft de gegevensverwerking binnen de website van Mercell Nederland B.V. (bereikbaar via https://www.negometrix.com/).

Google Analytics

Op de websites van Mercell Nederland B.V. wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om te meten hoe vaak en op welke wijze de websites worden bezocht. Om deze meting te verrichten zal Google bepaalde informatie, zoals uw IP-adres, opslaan op haar servers in de Verenigde Staten. De privacyverklaring van Google kan (onder andere) op http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy worden geraadpleegd. Mercell Nederland B.V. heeft Google in dit kader niet toegestaan om de verkregen informatie voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de dienstverlening aan Mercell Nederland B.V..

Hotjar

Om het gedrag van gebruikers op de websites te analyseren wordt tevens gebruik gemaakt van de software Hotjar op de websites van Mercell Nederland B.V.. Deze software verricht metingen en slaat hiervoor tevens uw IP-adres, device informatie en bezoekersgedrag op. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.hotjar.com/privacy.

Cookies

Zowel door de websites als in de software wordt gebruik gemaakt van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser op uw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst. Mercell Nederland B.V. gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en daarmee uw gebruiksgemak te verhogen. Mercell Nederland B.V. vraagt u hiervoor om toestemming op het moment dat u de websites van Mercell Nederland B.V. bezoekt. U kunt in uw browser instellen dat u geen cookies wenst op te slaan op uw computer. U kunt ook eerder opgeslagen cookies verwijderen.

De release notes (digitale nieuwsbrief) van Mercell Nederland B.V.

Mercell Nederland B.V. stuurt regelmatig een release notes per email naar Gebruikers waarin ze worden geïnformeerd over nieuwe en/of aangepaste functionaliteit van de software oplossingen, nieuws over Mercell Nederland B.V. en aanverwante zaken. Mercell Nederland B.V. voegt u slechts toe aan het release notes bestand als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven in uw account. Het gaat om de volgende gegevens:

 1. Aanhef;
 2. Voornaam;
 3. Achternaam;
 4. E-mailadres.

Iedere release notes bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Subverwerkers Mercell Nederland B.V.

Mercell Nederland B.V. maakt gebruik van de volgende sub-verwerkers voor haar hosting:

Servicedesksoftware

Supportvragen en verzoeken van Gebruikers aan Mercell Nederland B.V. worden vastgelegd in speciale supportsoftware. Deze applicatie heet Freshdesk (www.freshdesk.com). Mercell Nederland B.V. voegt u slechts toe aan de supportsoftware wanneer u een supportvraag of verzoek indient bij Mercell Nederland B.V..
De vastgelegde gegevens worden alleen gebruikt voor het doeleind waarvoor ze bedoeld zijn, het kunnen geven van support en ondersteuning. Het gaat om de volgende gegevens:

 1. Voornaam;
 2. Achternaam;
 3. E-mailadres;
 4. Telefoonnummer;
 5. Organisatie.

Voor meer informatie over het privacybeleid van deze software kunt u terecht op https://www.freshworks.com/privacy/gdpr/

Overige aspecten in de AVG

Compliance Manager

Organisaties hebben de mogelijkheid een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens aan te stellen. Zo iemand wordt een Compliance Manager genoemd. De Compliance Manager houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mercell Nederland B.V. heeft een Compliance Manager aangesteld. Deze is te bereiken via privacy@negometrix.com.

Meldplicht datalekken

Mercell Nederland B.V. heeft een procedure voor het melden van (mogelijke) datalekken opgesteld. In het geval zich een (mogelijk) datalek voordoet zal Mercell Nederland B.V. haar Gebruikers hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen opdat de Verwerkersverantwoordelijke deze zo nodig kan melden bij de AP.