Evenementen

Evenementen over inkoop, contractmanagement en leveranciersmanagement en SRM. Negometrix organiseert ze regelmatig.

Contract- en leveranciers management

Donderdag 27 september. Deze middag biedt aan iedere deelnemer handvatten om te starten met contract- en leveranciersmanagement binnen de publieke sector.

Contractering in het sociaal domein

Donderdag 11 oktober 2018. Negometrix organiseert een kennisevenement voor gemeenten en inkoopsamenwerkingen in het Sociaal Domein. 

Regisserend Opdrachtgeverschap binnen woningcorporaties

Dinsdag 9 oktober 2018. In plaats zich vooral te richten op de uitvoering en de realisatie, wordt de corporatie meer de regisseur en laat het de leverancier doen waar deze goed in is.

Inkoopuitdagingen in het onderwijs

Woensdag 17 oktober. Het faciliteren van goed onderwijs in het huidige financieringsstelsel vraagt inkoop om transparantie en verdere professionalisering.

Professionalisering van inkoop in de zorg

Dinsdag 30 oktober. Negometrix organiseert een middag voor inkopers in de zorg. Twee experts uit het vakgebied delen hun ervaringen.

Evenementen in het verleden

Bekijk