Toepassen Social Return vereist multi-disciplinair contractmanagement

Toepassen Social Return vereist multi-disciplinair contractmanagement
Thom Argante
13 juli 2021

Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In aanbestedingen wordt hier steeds vaker aandacht aan besteed. Soms in de vorm van eis, soms in de vorm van gunningscriterium of zelfs via een ‘bijzondere uitvoeringsvoorwaarde’.

Dit betekent dikwijls dat de opdrachtnemer verplichtingen heeft op het gebied van Social Return na de gunning van de opdracht. Opdrachtnemer kan hier zelf invulling aan geven of dit eventueel laten doen door een bureau dat als een soort SROI-detacheerder fungeert. De uitdaging zit hem vervolgens in het monitoren van deze verplichte bijdrage. Want wie is daar nou eigenlijk verantwoordelijk voor?

Monitoring social return

Voor een succesvolle toepassing van Social Return in de praktijk is goed contractmanagement cruciaal. De Social Return afspraken zijn net zo relevant als alle andere contractuele verplichtingen en dienen dan ook onderdeel te zijn van de uiteindelijke overeenkomst. Bij onvoldoende nakoming m.b.t. Social Return kan de gunning niet alsnog ongedaan worden gemaakt. Dit is een groot nadeel en een risico voor de overheidsinstanties. Zij hebben in veel gevallen doelstellingen op het gebied van Social Return en Inkoop speelt daar een belangrijke rol in. Het belang van de nakoming is dan ook groot.

Het lijkt er dus op dat inschrijvers hierdoor dus vrijblijvend toezeggingen kunnen doen. Ontbinding op grond van wanprestatie is mogelijk, maar dit heeft vaak verstrekkende operationele gevolgen (bron: Pianoo).

Wie is verantwoordelijk

Alleen het registeren van de verplichtingen rondom Social Return is natuurlijk niet voldoende. Net als de kwaliteit of levertijd moeten de Social Return verplichtingen ook worden gemeten. Het vastleggen en monitoren van KPI’s op Social Return per contract of leverancier is dan een logische manier om dit te ondersteunen. Anders kan er immers ook niet worden bijgestuurd.

Wat ons alleen opvalt is dat dit op veel plekken niet altijd even goed is belegd. Soms zien we dat de projectleider van de aanbesteding of inkoopadviseur verantwoordelijk wordt geacht, maar die is vaak alweer bezig met de volgende aanbestedingen. In andere gevallen wordt er naar de contractmanager gekeken, maar voor hen kan Social Return een lastig te meten onderwerp zijn. Soms wordt er dan gebruik gemaakt van Social Return adviseurs of coördinatoren.

Dit geeft al aan dat contractmanagement, zeker in combinatie met Social Return, een samenspel is van verschillende rollen. Zowel tijdens de aanbesteding, tijdens de contractlevenscyclus en bij voorbereiding van een volgende aanbesteding is het van cruciaal belang om samen af te stemmen wie, wat, wanneer en hoe. Het vastleggen en monitoren van de afspreken is daarbij de basis.

Hoe werkt dit in jouw organisatie?

Wie is binnen jouw organisatie verantwoordelijk voor de naleving van social return na de aanbesteding?


    Meer weten?

    Lees hier meer over Mercell Contract Management, download onze brochure of neem vrijblijvend contact met ons op.