NEVI Procurement Day: Procurement bij ABN AMRO

Tijdens de NEVI Procurement Day vertelde Marjolein Goense over de transformatie van de inkoopafdeling van ABN AMRO.

NEVI Procurement Day: Procurement bij ABN AMRO
Louis Gossieau
23 oktober 2019

Marjolein Goense – ABN AMRO

Sinds oktober 2018 is Marjolein Goense CPO en Head of Facility Management binnen ABN AMRO. Tijdens de NEVI Procurement Day vertelde ze over de transformatie van de inkoopafdeling sinds haar aanstelling. De afdeling verschoof haar focus van cost savings naar het bieden van strategische relevantie binnen de bank. Deze ontwikkeling zien we bij meer bedrijven. Marjolein gaf tijdens haar presentatie praktische handvatten hoe zij dit samen met haar inkoopteam gerealiseerd heeft. Wij blikken kort terug op haar presentatie.

Herkenbaar

De situatie die Marjolein aantrof is een herkenbare situatie voor vele inkopers in de ‘private sector’. Inkopers werden te laat betrokken bij inkooptrajecten. Er was te weinig betrokkenheid vanuit het hoger management. Daarnaast deed de ‘business’ veel zelf en was daarin niet altijd succesvol. Er hing een negatieve sfeer rondom inkoop en het was hoog tijd deze situatie te veranderen.

Inkoop in 2030

Hoe werd dan wel de weg naar succes ingeslagen?

Marjolein vertelde dat er een aantal speerpunten ten grondslag lagen aan de succesvolle transformatie. Zo werd de verbinding tussen het inkoopteam en het hoger management gelegd. De werksfeer op de inkoopafdeling werd verbeterd en er kwam meer nadruk op samenwerking. Onder andere door de splitsing tussen IT en Non-IT te schrappen. Ook kregen de inkopers een duidelijke boodschap mee: laat aan collega’s zien waarom je het waard bent om mee te denken aan de strategie.

Als laatste werd gekeken naar de toekomstige inkoopfunctie in 2030. Hoe dachten de inkopers dat hun functie zich zou ontwikkelen? Met andere woorden, wat doen we in 2030 en hoe doen we dit? Welke tools willen we hier voor gebruiken?

Volgens het team zouden al snel vele taken verdwijnen, maar ook het klassieke RFP proces zou verdwijnen. Daarnaast kwamen er een aantal wensen naar voren. Zo wilde inkoop pro-actiever worden en moest er een self-service portaal komen (bij Negometrix kennen we dit als Intake Management). Inkoop zal in de toekomst steeds vaker een adviserende rol krijgen en hiermee de business zelf in hun kracht zetten. Ten slotte voorzag men in de toekomst steeds meer data gedreven worden.

Future proof bank

Deze visie voor 2030 betekent dat ABN AMRO zich bewust is van de employer experience in haar inkoopprocessen en hoe belangrijk het is dat deze goed en laagdrempelig is. Inkoop moet een platform bieden dat het mogelijk maakt om op een snelle manier naar leveranciers toe te kunnen treden. De rol van inkoop voor het realiseren van een future proof bank wordt steeds belangrijker. Zij dienen plannen en ambities met (nieuwe) leveranciers te realiseren. Zonder inkoop geen uitvoering.

Hierbij gaat het al lang niet meer alleen om de beste prijs. Cruciaal wordt het verkrijgen van de beste value for money. Innovatie kun je immers niet tegen de laagste prijs inkopen, dit vereist samenwerking tussen bank en leverancier, aldus Marjolein.

Procure for better, lead by example

Marjolein had een duidelijke checklist voor de deelnemers om een eerste stap te zetten in de transformatie van focus op cost savings naar het leveren van toegevoegde waarde aan de organisatie:

  • Wat kan je bijdragen aan het succes van de afdeling en organisatie?
  • Wat is de impact die je wil leveren?
  • Verbind inkoop doelstellingen aan organisatie doelstellingen.
  • Wees betrokken op alle niveaus in de organisatie.
  • Vier successen en creëer momentum.
  • Toon eigenaarschap en zorg dat je het waarmaakt.

Benieuwd naar het succesvol toepassen van data binnen procurement? Kom naar Uncover 2019 op woensdag 13 november op het hoofdkantoor van KPN. Lees hier meer over de sprekers en meld je aan.