Rechtmatigheid gebruik Dynamisch Aankoopsysteem voor inhuur. Hoe zit het?

Het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor het dynamisch aankoopsysteem (DAS). In de gewijzigde aanbestedingswet, die in 2016 inging, zijn 2b-diensten komen te vervallen. Daardoor kunnen inkopers geen inhuurmarktplaatsen meer gebruiken. Tegelijkertijd is in de wet de procedure voor het DAS vereenvoudigd en zijn de toepassingsmogelijkheden verbreed. Daardoor zijn veel aanbestedende diensten overgestapt … Meer lezen over Rechtmatigheid gebruik Dynamisch Aankoopsysteem voor inhuur. Hoe zit het?