Nabeschouwing: Regisserend opdrachtgeverschap bij woningcorporaties

De belangrijkste takeaways en slides

Nabeschouwing: Regisserend opdrachtgeverschap bij woningcorporaties
Louis Gossieau
17 oktober 2018

Op dinsdag 9 oktober stond het thema Regisserend Opdrachtgeverschap (RGS) binnen Woningcorporaties centraal tijdens een kennisevenement bij Negometrix op kantoor. Dit evenement werd door Negometrix georganiseerd in samenwerking met Trevian en VBTM advocaten.

Doel van deze middag was bezoekers informeren over hoe regisserend opdrachtgeverschap geïmplementeerd kan worden binnen hun organisatie. Daarnaast was er aandacht voor hoe de software van Negometrix hierbij kan ondersteunen en welke juridische kansen en uitdagingen er zitten in deze vorm van opdrachtgeverschap.

Marijn Huibers – VBTM advocaten 

Marijn wees de bezoekers op risico’s die een mogelijke aanbestedingsplicht voor woningcorporaties met zich meebrengt, sinds de inbreukprocedure van de Europese Unie. Zijn boodschap was helder: bereid je voor.

Marijn heeft als stelling dat je je als corporatie bewust moet zijn van de gevolgen die een aanbestedingsplicht voor je organisatie kan hebben.  Een goede voorbereiding hierop is door nu al de basisbeginselen van het aanbesteden te hanteren. Een eventuele invoering hiervan heeft dan geen grote impact op de bedrijfsvoering van uw corporatie. Denk aan een gelijke behandeling van inschrijvers, een transparant proces en een proportionele eisen- en wensenpakket ten opzichte van de opdrachtwaarde.

Dennis Swart – Trevian 

Dennis haakte in op het verhaal van Marijn met de opmerking dat de basisbeginselen van het aanbesteden niet als bedreiging gezien moet worden, maar als kans. Een regisserend-, maar ook professioneel, opdrachtgever moet juist staan voor deze beginselen. Dennis gaf verder een aantal concrete handreikingen om het inkoopproces als regisserend opdrachtgever verder te professionaliseren.

Volgens Dennis begint regie reeds bij het opstellen van een het inkoopbeleid. Deze moet volgens hem maximaal bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie en stelt daarmee kaders bij het uitvoeren van inkoopprojecten. Stel daarbij de vraag hoe inkoop kan bijdragen aan doelstellingen, zoals  het realiseren van betaalbare woningen, verduurzamen van vastgoed en huurderstevredenheid verhogen. Inkoop- en contractmanagementmoet een strategisch instrument van iedere woningcorporatie zijn, leveranciers zijn namelijk voor een groot deel verantwoordelijk voor het behalen van doelen.

Doorbreek de verzuiling van afdelingen vastgoed-, mutatie- en reparatieonderhoud binnen uw corporatie. Breng uw collega’s en de gegevens binnen uw corporatie samen om vanuit hier tactisch-strategisch perspectief mee aan de slag te gaan en onthoudt dat interne regie voorwaardelijk om extern als professioneel opdrachtgever te kunnen handelen

Mark Schunselaar – Negometrix 

Mark presenteerde een praktijkvoorbeeld van regisserend opdrachtgeverschap door woningcorporatie De Woonplaats uit Enschede. De Woonplaats heeft een project doorlopen in de software van Negometrix ten aanzien van gevelonderhoud. Tijdens de presentatie is ingegaan op de verschillende fases van dit RGS traject en de rol die de Negometrix software tijdens deze fases gespeeld heeft.

Om marktpartijen te selecteren heeft De Woonplaats een aantal thema’s gedefinieerd op basis waarvan zij marktpartijen willen selecteren. De wijze waarop de software De Woonplaats ondersteunt bij het doorlopen van de RGS-aanbesteding past volledig binnen de handreiking die Marijn van VBTM heeft gedaan inzake het voorbereiden op een eventuele aanbestedingsplicht.

Momenteel heeft De Woonplaats samen met de acht gecontracteerde schildersbedrijven een aantal werkgroepen ingericht waarin zij gezamenlijk antwoord geven op thema’s zoals contractvorming, communicatie en huurderstevredenheid KPI’s. Dit wordt dan uiteindelijk in Negometrix ingericht zodat via het systeem KPI-informatie verzameld kan worden. Ook hierbij werkt De Woonplaats weer samen met haar RGS partners om lange termijn doelstellingen te realiseren zoals innovatie, duurzaamheid en het verlagen van TCO kosten.

De slides

Download hier de presentatie van VBTM.

Download hier de presentatie van Trevian.

Download hier de presentatie van Mark Schunselaar en De Woonplaats.

Meer informatie?

Op zoek naar meer informatie voor woningcorporaties? Bezoek de website of neem direct contact via nederland@mercell.com.

Meer lezen?

Lees hier hoe een woningcorporatie het planmatig onderhoud digitaliseerde met onder andere contract- en leveranciersmanagement van Negometrix.