Voor aanbestedende diensten

Negometrix brengt vraag en aanbod efficiënt bij elkaar geheel in lijn met de Aanbestedingsrichtlijn en organisatie specifiek beleid. Dit realiseren we door flexibele workflows. Zo faciliteert Negometrix alle stappen van initiatie tot contractfase volledig digitaal.

Waarom Negometrix?

Ongeacht welke modules u afneemt biedt Negometrix de volgende voordelen:

Flexibel

Flexibel

In te richten op basis van organisatie specifiek beleid en werkprocessen. Stel eigen drempels en categorieën in en koppel de juiste workflow.

Koppelen

Koppelen

Eenvoudig koppelen met uw bestaande systemen. Dossiers worden zo eenvoudig lokaal weggeschreven en nieuwe leveranciers automatisch aangemaakt in uw administratie.

Managementinformatie

Managementinformatie

Beheer en visualiseer eenvoudig data uit verschillende modules. Leg verbanden en optimaliseer processen op basis van feiten.

Modules

Activeer de modules die bij uw organisatie passen en stel zo uw toolbox samen ingericht volgens uw eigen werkprocessen.

Aanbesteden (basis)

Aanbesteden (basis)

Eenvoudig en laagdrempelig aanbesteden, zowel Europees als nationaal en onderhands.

Waarom:

 • Automatische dossiervorming en logging
 • Eenvoudige toegang voor stakeholders
 • Vriendelijk voor aanbieders
 • Borging van beleid
 • Efficiënter
 • Borgen objectiviteit door kluisfunctionaliteit
 • Uitmuntende service en uptime (99,9%)
 • Ook geschikt voor de “niet inkoper”
Aanbesteden voor experts

Aanbesteden voor experts

Voor de inkoopprofessional die aanbestedingen geheel naar eigen inzichten wenst in te richten met uitgebreide mogelijkheden. Toegerust op alle typen aanbestedingsprocedures.

Waarom:

 • Efficiënter: flinke tijdswinst op doorlooptijden
 • Complete project omgeving per aanbesteding
 • 8 geïntegreerde gunningsformules
 • Automatische offertebeoordelingen
 • Integratie met TenderNed en TED
 • Borging van beleid
 • Reductie kans op fouten
 • Automatische dossiervorming
 • Vriendelijk voor aanbieders

Een meer laagdrempelige oplossing? Kies dan de Basis module.

Dynamisch Aankoopsysteem

Dynamisch Aankoopsysteem

Maak eenvoudig categorieën aan in het DAS en stel selectiecriteria op. Aanbieders melden zich doorlopend aan en worden in een overzichtelijk dashboard goed- of afgekeurd. Specifieke uitvragen worden daarna eenvoudig uitgezet onder geselecteerde aanbieders.

Waarom:

 • Telkens toegang tot de beste leveranciers
 • Zelf categorieën beheren
 • Nadere uitvragen op basis van prijs / kwaliteit
 • Automatische onderbouwing van gunning / afwijzing
 • Inzetbaar voor zowel inhuur als leveringen en diensten
Contractmanagement

Contractmanagement

Stel overeenkomsten online beschikbaar aan de juiste stakeholders. Geheel flexibel in te richten conform processen en structuur binnen uw organisatie.

Waarom:

 • Centraal opgeslagen, autoriseer eenvoudig de juiste stakeholders
 • Persoonlijke taken en herinneringen
 • Autorisaties verlenen met rechten en rollen
 • Koppelbaar met eigen DMS
 • In combinatie met de aanbestedingsmodule al uw inkoop- en contractinformatie in één systeem
 • Eenvoudig uit te breiden met prestatiemetingen en leveranciersmanagement
Decentraal Inkoopformulier

Decentraal Inkoopformulier

Sla de brug naar uw interne klanten en maak decentrale inkoopbehoeften inzichtelijk. Inkoopaanvragen worden eenvoudig ingevuld waarbij het slimme formulier enkel de relevante vragen stelt. Ingevulde formulieren worden overzichtelijk weergegeven in het dashboard.

Waarom:

 • Laagdrempelig en gebruiksvriendelijk voor “niet inkopers”
 • Volledig op maat in te richten conform beleid
 • Budgethouders ontvangen automatisch het ingevulde formulier ter goedkeuring
 • De inkoopadviseur wordt genotificeerd over de beoogde inkoop en kan de behoeftesteller van het juiste advies voorzien
 • Activeer ook de Aanbestedingsmodule en maak zo de gehele keten van aanvraag tot gunning inzichtelijk
 • Houd grip en zicht op inkoopbehoeften zodra ze ontstaan

 

Alle mogelijkheden

https://www.negometrix.com/wp-content/uploads/Aanbesteden.svg
Aanbesteden (basis)

Eenvoudig en laagdrempelig aanbesteden, zowel Europees als nationaal en onderhands.

https://www.negometrix.com/wp-content/uploads/Aanbesteden-Expert-1.svg
Aanbesteden voor experts

Voor de inkoopprojecten met uitgebreide mogelijkheden.

https://www.negometrix.com/wp-content/uploads/DAS-2.svg
Dynamisch Aankoopsysteem

Voor zowel leveringen als inhuur

https://www.negometrix.com/wp-content/uploads/Groslijsten-1.svg
Groslijsten

Grip op uitnutting

https://www.negometrix.com/wp-content/uploads/Sociaal-domein-1.svg
Sociaal Domein

Het volledig digitaliseren van het contracteringsproces

https://www.negometrix.com/wp-content/uploads/Contractbeheer-2.svg
Contractmanagement

Grip op overeenkomsten

https://www.negometrix.com/wp-content/uploads/TSF-1.svg
Decentraal Inkoopformulier

Sla de brug naar uw interne klanten.

https://www.negometrix.com/wp-content/uploads/E-auctions-Module-icon.svg
E-veilingen

Optimale marktwerking in een eerlijk en transparant proces

Onze klanten

Negometrix proberen?

Ik ben:


Uw naam *
E-mail*
Telefoonnummer*
Opmerking

Negometrix is gratis voor leveranciers. Bezoek voor registratie en ondersteuning onze support:

Registreren en ondersteuning