Електронен възложител за 2 дни

Нямате опит в провеждането на обществени поръчки по електронен път? Не знаете какво да очаквате от системата ЦАИС ЕОП?

Можем да ви помогнем в прехода от хартиени към електронни обществени поръчки. Подготвили сме специалзирано двудневно обучение за работа със системата ЦАИС ЕОП. Обучението се провежда ежеседмично в офиса на фирма Негометрикс България в гр. София. Участниците в него придобиват знания и практически умения за подготовката и провеждането на една обществена поръчка изцяло по електронен път, използвайки системата ЦАИС ЕОП.

Обучението обхваща

  • Регистрация и управление на профила на Възложителя
  • Създаване и подготовка на поръчка
  • Обявления, решения и публикуване на поръчката в РОП/ОВ на ЕС
  • Участие в поръчка като участник (подаване на заявление/оферта)
  • Отваряне и оценка на постъпилите заявления/оферти
  • Комуникация с участниците
  • Приключване на поръчка в системата

Обучението е изцяло практически насочено и е изпълнено с много самостоятелни задачи за участващите в него. Провежда се на малки групи с до 10 участници за да може да се обърне индивидуално внимание на всеки участник. Завършилите двудневния курс получават сертификат и подробен наръчник за работа със системата като възложител. Задължително е присъстващите на обучението да имат на разположение компютър и квалифициран електронен подпис (КЕП), за да могат пълноценно да участват в упражненията. В случай, че не разполагате с компютър и квалифициран електронен подпис, такива могат да ви бъдат осигурени и от наша страна.

За кого е подходящо обучението?

Обучението е предназначено за специалисти, които организират и подготвят обществените поръчки от страна на Възложителя.

Цена на участник: 790 лева без включен ДДС.
Провежда се всяка седмица в дните четвъртък и петък.  Обучението започва от 9.30 и приключва в 17.00 часа.

Поради формата на обучението от максимум 10 души в една група, местата са силно ограничени. Побързайте да запазите вашето място сега, като попълните регистрационната форма по-долу.

Регистрационна форма

Желана дата*
Имате ли лаптоп и КЕП?*

Данни за участника

Име *
Фамилия *
Длъжност *
Имейл *
Ще получите потвърждение на посочения имейл
Тел. за контакт *
Промо код

Данни за фактура

Организация *
Адрес *
ДДС номер*
Имейл *
Ще изпратим фактурата на този имейл
МОЛ *