Електронно възлагане (Базова версия)

Електронно възлагане (Базова версия)

Лесен начин за провеждане на процедурите по електронен път. Обявяване и публикуване на документацията и приемане на офертите в електронен вид.

Предимствата за вас:

  • Край на хартиените оферти
  • Автоматично съхранение на информацията и архив
  • Улеснява участниците (повишава конкуренцията)
  • Ограничен достъп до офертите съгласно законовите изисквания
  • Оценка на офертите в системата
  • Електронен обмен на информация в хода на процедурата
  • Справки
  • Високо ниво на защита и надеждност